Poniedziałek bez utonięć 2507 – ŚWZU #gobluepoland

Przypominamy! Już w poniedziałek 25 lipca obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom! Włączmy się wszyscy w bezpieczeństwo nad wodą! Zróbmy razem ten dzień bez utonięć od 0725 rano do 0725 wieczorem!

25 lipca – World Drowning Prevention Day
Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom ustanowiony został na dzień 25 lipca rezolucją ONZ (A/RES/75/273) podpisaną przez 81 Państw członkowskich (w tym Polskę). Jej celem jest ukierunkowanie skoordynowanych działań zapobiegających utonięciom oraz poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
Po raz drugi w Polsce i na świecie
25 lipca na całym świecie odbywać będą się różnego rodzaju akcie i inicjatywy mające na celu zwrócenie uwagi społeczności na tę ważną kwestię. W Polsce, koordynatorem tych działań jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentującej International Life Saving Federation (ILS) oraz World Health Organization (WHO) zrzeszające w tej inicjatywie przedstawicieli środowiska ratownictwa wodnego, związków sportowych, organizacji pozarządowych i osób
indywidualnych – ambasadorów bezpiecznej rekreacji na akwenach.
Rezolucja ONZ
W ciągu minionej dekady, utonięcie było przyczyną ponad 2,5 miliona zgonów – co stanowi jeden z dziesięciu najczęstszych powodów śmierci na świecie (osób w wieku 1-24 lat). W związku z tym, 28 kwietnia 2021 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Rezolucję w sprawie zapobiegania utonięciom. ONZ podkreśla, że utonięciom można zapobiec poprzez kształtowanie umiejętności pływania, szkolenia ratownicze, zarządzanie ryzykiem powodziowym i inne, a także opracowanie programów zapobiegania utonięciom – zgodnie z wytycznymi World Health Organization (WHO).
#drowningprevention #wdpd2022 #july25 #who #ilse #wopr #woprwz #goblue #gobluepoland #safety #zeroutoniec #25lipca #wearitpoland #zapobieganieutonieciom #dryfujenietone