Plan przedsięwzięć Zachodniopomorskiego WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje Plan Przedsięwzięć obejmujący akcje profilaktyczne, szkolenia na stopnie ratownika, szkolenia specjalistyczne, zawody WOPR oraz terminy i miejsca posiedzeń zarządu i prezydium zarządu WOPR. Plan ten będzie aktualizowany na bieżąco. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zaplanowanych działaniach proszone są o kontakt bezpośredni z osobami odpowiedzialnymi za zadania lub z biurem WOPR.

Plan przedsięwzięć WOPR Województwa Zachodniopomorskiego