Ostatnia akcja „Trzeźwość nad wodą” za nami!

Akcja „Trzeźwość nad wodą”, realizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, zakończyła się w miniony weekend w Jarosławcu. Mimo, że ostatnia, emocji przyniosła tak samo wiele, jak wszystkie minione. 

Ekipa „Trzeźwości nad wodą” na plaży w Jarosławcu prowadziła warsztaty edukacyjne dla dzieci nauczając, jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Podczas akcji miały miejsce prelekcje kierowane do osób dorosłych, dotyczące szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz promocji trzeźwego korzystania z obszarów wodnych.

Tym razem nasi ratownicy przygotowali dla plażowiczów zabawę pod nazwą WOPRIADA.  Warsztaty przepełnione były dawką wiedzy ukrytej w zabawach ruchowych. Ratownicy WOPR poprzez prowadzone wśród dzieci działania chcąc dotrzeć do ich rodziców, opiekunów. Z tego powodu „WOPRIADA” największy nacisk kładła nie tylko na pogadanki o bezpiecznym wypoczynku na nad wodą, ale przede wszystkim nauce udzielania pomocy w wodzie i pierwszej pomocy.

Po pokazach BLS (ang. Basic Life Support) oraz zawodach sportowych nawiązujących do ratownictwa wodnego (rzut rzutką, rzut kołem itp.) wszyscy plażowicze mieli okazję wziąć udział w pokazie pozorowanej akcji poszukiwania, tzw. „łańcucha życia”.

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo!

Życzymy bezpiecznego wypoczynku!