II Kongres Bezpieczeństwa Wodnego

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Kongresie Bezpieczeństwa Wodnego, który odbędzie się w dniach 13 -14 listopada 2017 roku. 

Pierwszy Kongres Bezpieczeństwa Wodnego odbył się w roku 2013 i został wysoko oceniony w społeczności lokalnej. Problematyka spotkania w latach ubiegłych pozwoliła horyzontalnie spojrzeć na złożoność problemów związanych z bezpieczeństwem wodnym na obszarach objętych szczególną ochroną oraz terenów przygranicznych Polski i Niemiec.

Najistotniejszym aspektem niniejszej inicjatywy II KBW jest chęć promowania zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju gospodarczego w obrębie obszarów wodnych uwzględniając obecne uwarunkowania społeczno – gospodarcze i ekonomiczne w naszym regionie. Przedsięwzięcie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań w walce z zagrożeniami w środowisku wodnym oraz platformy do wdrażania działań zjednoczenia sił samorządów lokalnych, organizatorów kąpielisk, podmiotów realizujących działania z zakresu szeroko rozumianego ratownictwa wodnego. Cała inicjatywa będzie miała na celu stworzenie otwartej debaty nad perspektywami rozwoju wdrażania działań wynikających z regulacji Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011, która pozwoli stworzyć fundament kompatybilnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa wodnego.

Jesteśmy przekonani, iż tematyka spotkania Państwa zainteresuje, a udział w wydarzeniu przyniesie korzyści dla uczestników II Kongresu Bezpieczeństwa, stając się bodźcem do refleksji oraz zachętą do podejmowania szerszych i bardziej aktywnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa wodnego.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie przedsięwzięcia pod adresem www.pls.org.pl

Komunikat nr 1

komunikat nr 2

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://pls.org.pl/