Czasu nie cofniesz – projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Celem projektu jest dotarcie z informacjami mającymi na celu zmianę aspołecznych nawyków i zachowań własnych jednostki na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt kierowany jest do osób dorosłych i ich rodzin.W ramach projektu stworzone i wyemitowane zostaną spoty informacyjne, przestrzegające przed skutkami spożywania alkoholu nad obszarami wodnymi. Stworzone zostaną plakaty i billboardy informujące – przypominające o ryzyku utonięcia po spożyciu alkoholu.

Wg statystyk KW Policji w Szczecinie i opracowań WOPR WZ, liczba utonięć osób dorosłych w sezonie letnim w Województwie Zachodniopomorskim, u których stwierdzono (opinia świadków zdarzenia, badania zwłok) zawartość alkoholu we krwi wynosi ponad 21%. Niestety, z uwagi na brak środków finansowych (WOPR WZ) oraz brak interesu publicznego, żadna z instytucji państwowych nie prowadzi badań obligatoryjnych w tym zakresie.

Spożywanie alkoholu jest znacznie ułatwione poprzez szeroki dostęp do punktów dystrybucji. Jak wskazano w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2018-2022, w 2014 r. ważnych było 328 519 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Oznaczało to, że na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadały 273 osoby (380 osób przypada na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 18%). Według najnowszych danych w naszym regionie na jeden sklep monopolowy przypada 205 osób. Nawet dodając liczbę turystów odwiedzających nasze województwo, każdego roku, wskaźnik ten znacznie przekracza normy sugerowane przez WHO jako pożądane: co najwyżej 1000 osób na jeden punkt sprzedaży.

Łatwy dostęp, zachęca do spędzania urlopu w towarzystwie powszechnie dostępnych używek – alkoholu.

Projekt ma na celu informowanie o zagrożeniach związanych ze spożyciem alkoholu, w szczególności nad wodą. Zażywanie alkoholu w tych miejscach zwiększa ryzyko śmierci przez utonięcie oraz może prowadzić do braku nadzoru nad małymi dziećmi, które pozostawione bez opieki mogą utonąć lub zaginąć na plaży.

Celem projektu jest również utrwalanie postaw prorodzinnych, abstynenckich wśród społeczeństwa oraz zwiększenie świadomości w zakresie szkód wynikających z zażywania alkoholu oraz innych używek.