Bezpieczne kąpieliska na Pomorzu Zachodnim

W sezonie letnim na Pomorzu Zachodnim 18 kąpielisk śródlądowych zabezpiecza WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, który wspólnie Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego realizuje akcję Bezpieczne kąpieliska śródlądowe na Pomorzu Zachodnim.

Elementem wsparcia działań ratowniczych na kąpieliskach jest wyposażenie ratowników w indywidualne apteczki pierwszej pomocy.
–  Indywidualne apteczki pierwszej pomocy pozwolą ratownikom wodnym na kąpieliskach udzielić profesjonalnej pomocy plażowiczom w rożnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – zaznacza Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

WOPR WZ przygotowuje materiały filmowe dotyczące bezpieczeństwie nad wodą. Nagrania filmowe będą wykorzystywane w mediach społecznościowych w trakcie sezonu letniego oraz działalności całorocznej WOPR WZ, która jest nakierowana na podnoszenie świadomości oraz kultury pływania.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Bezpieczne Lato” prowadzi działania wspierające bezpieczny wypoczynek nad obszarami wodnymi i zachęca do korzystania z bezpiecznych kąpielisk i wykorzystywania do aktywnego i bezpiecznego odpoczynku nad wodą serwisu kąpieliskowego GIS  https://sk.gis.gov.pl/