Oświadczenie WOPR WZ dotyczące dyskryminacji wśród Ratowników WOPR

W imieniu WOPR WZ oświadczamy, że wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, światopogląd, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną uznawane są za niedopuszczalne dla członków organizacji, jaką jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego.  Pragniemy przypomnieć naszym członkom, że jest to organizacja, która za główny cel stawia niesienie pomocy wszystkim osobom … Czytaj dalej Oświadczenie WOPR WZ dotyczące dyskryminacji wśród Ratowników WOPR